Včelí voda

Zjednodušeně se dá říci, že Včelí voda je voda, která byla umístěna v bezprostřední blizkosti včel, kde došlo k jejímu “ozáření”. O tzv. “ozáření” zde ale hovoříme v pozitivním slova smyslu :-)

Jak vzniká Včelí voda?

Včelí voda obsahuje:

Čistá pramenitá voda

Jako vodu pro “ozařování” používáme čistou pramenitou vodu z českých hor, bez dalších příměsí. Voda není chemicky upravená.

Biopole

Každý živý organismus má kolem sebe určité biopole elektromagnetického charakteru. V případě molekuly vody toto biopole z malé části mění vazebný úhel mezi atomy vodíku a kyslíku. Díky tomu “ozářená” voda jinak prochází membránami buněk a mění povrchové napětí stěn buněk.

Účinky Včelí vody

Z dlouhodobých pozorování a zkušeností některých včelarů jsou známy případy pozitivního vlivu na diabetiky, zlepšení psychického stavu, ztráta únavy. Dále zlepšuje hojení bércových vředů, potlačuje bolesti páteře, pomáha minimalizovat výskyt ekzémů.

Možná rizika

Ne každému však Včelí voda přináší užitek. Někteří lidé na sobě začali pociťovat při pravidelném konzumování Včelí vody náhlé zvýšení krevního tlaku, nebo projímavý účinek. Z tohoto důvodu je nutná nejprve konzultace s lekářem !!!

Doporučená dávka

Doporučená dávka Včelí vody je alespoň jeden litr denně. Včelí záření zvyšuje účinky krémů a mastí.