Český černý česnek s medem 220g

235,00 Kč
Není daň

Co se sta­ne, když spo­jí­te dvě po­dob­ně účin­ku­jí­cí pří­rod­ní su­ro­vi­ny v jed­nu? Do­jde k sy­ner­gii, kte­rá je ne­je­nom účin­ná, ale i vel­mi chut­ná! Od za­čát­ku na­še­ho pů­so­be ní (2019) ne­u­stá­le pře­mý­š­lí­me a tes­tu­je­me vy­u­ži­tí če­s­ké­ho čer­né­ho če­s­ne­ku, především v kom­bi­na­ci s dal­ší­mi su­per­po­tra­vi­na­mi.

Počet

Skladem

Dostupná doprava
 • Tymákov 422 - osobní odběr Zdarma
 • Osobní odběr v prodejně

 • Zásilkovna - výdejní místo 79,00 Kč
 • 1

 • Zásilkovna - doručení na adresu 129,00 Kč
 • 1

 • Česká pošta - Balíkovna 100,00 Kč
 • 1

 • DPD doručení na adresu 160,00 Kč
 • 1

 • Nejvýhodnější doprava na adresu 118,00 Kč
 • 1

Kla­di­vo na zá­ně­ty, náš če­s­ký čer­ný če­s­nek s akátovým me­dem!

Co se sta­ne, když spo­jí­te dvě po­dob­ně účin­ku­jí­cí pří­rod­ní su­ro­vi­ny v jed­nu? Do­jde k sy­ner­gii, kte­rá je ne­je­nom účin­ná, ale i vel­mi chut­ná! Od za­čát­ku na­še­ho pů­so­be ní (2019) ne­u­stá­le pře­mý­š­lí­me a tes­tu­je­me vy­u­ži­tí če­s­ké­ho čer­né­ho če­s­ne­ku, především v kom­bi­na­ci s dal­ší­mi su­per­po­tra­vi­na­mi. U ně­kte­rých se nám za­tím ne­da­ří kom­plet­ní ho­mo­ge­ni­za­ce (čer­no-če­s­ne­ko­vá pa­s­ta + kva­lit­ní ghee), u ně­kte­rých po stup­ně při­stu­pu­je­me k vý­ro­bě. Jed­nou z ta­ko­vých kom­bi­na­cí je čer­no-če­s­ne­ko­vá pa­s­ta (50%) v kom­bi­na­ci s kva­lit­ním aká­to­vým me­dem (50%). Ote­s­to­va­li jsme zá­jem v rám­ci naší pre­zen­ta­ce na le­to­š­ní Země ži­vi­tel­ce (sr­pen 2021) a na vý­sta­vě Evo­lu­tion (září 2021) jsme pro­dukt ofi­ciál­ně uved­li na náš trh! A jak tuto skvě­lou kom­bi­na­ci po­u­ží­vat? Mimo pů­vod­ní my­š­len­ku, tj. po­u­ži­tí při gri­lo­vá­ní (nejen masa, ale např. lil­ku či cu­ke­ty - do­po­ru­ču­je­me po­třít po­tra­vi­nu na gri­lu ma­xi­mál­ně 2 mi­nu­ty před je­jím sun­dá­ním) a ma­ri­no­vá­ní (smícháme stej­né množ­ství ččč+med pa­s­ty s bal­sa­mi­co oc­tem a kva­lit­ním ole­jem či ghee a v této smě­si ne­chat ma­ri­no­vat 2-3 ho­di­ny v chlad­nič­ce na­pří­klad fi­le­ty lo­so­sa) mů­že­te využít sy­ner­gií na­še­ho ččč a medu v pre­ven­ci chřip­ky/na­chla­ze­ní i je­jich pod­půr­né léč­bě! Náš ččč má to­tiž pro­ka­za­tel­ně an­ti­vi­ro­tic­ké i an­ti­bak­te­riál­ní účin­ky a kva­lit­ní med, resp. jeho kon­zu­ma­ce má pro­ka­za­tel­ně

- an­ti­oxi­dač­ní účin­ky - po­tla­ču­je tvor­bu ROS (rea­cti­ve oxy­gen spe­cies)

- mi­to­gen­ní účin­ky - sti­mu­lu­je pro­ces mitózy, tj. typ bu­něč­né­ho dě­le­ní, jehož úko­lem je za­ji­s­tit rov­no­měr­né pře­dá­ní ne­zre­du­ko­va­né ge­ne­tic­ké informace dce­ři­ným buň­kám

-  imu­no-mo­du­lač­ní účin­ky - re­gu­la­cí TNF-α, IL-1β a hla­di­ny lym­fo­cy­tů

-  an­ti­pro­li­fe­rač­ní účin­ky - cy­to­to­xic­ké a protirakovinné účin­ky, brá­ní­cí nekontrolovatelnému dě­le­ní bu­něk

-  chrá­ní zdra­ví ja­ter - sni­žu­je hla­di­ny aminotransferázy (7,8) chrá­ní zdra­ví led­vin - sni­žu­je mo­čo­vi­nu v krev­ním séru a krea­ti­nin

-má he­ma­to­lo­gic­ký vliv - zvy­šu­je hla­di­ny he­mo­glo­bi­nu, WBC a RBC

(oficiální text výrobce)

83
10 ks

Specifické reference

Grade 
Michal Vojáček 2023-09-01

Absolutně nejlepší chuť

Úplně super. Brzo zas objednám.

Mohlo by vás také zajímat

Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédněte si vybraná hodnocení našich zákazníků.

Výhody:
Vyborny med Rychle vyrizeni objednavky, zbozi velmi dobre zabaleno
Pečeť ověřeno zákazníky

Vendula K. 09.03.2024

5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Naprostá spokojenost
Pečeť ověřeno zákazníky

Petra T. 27.12.2023

5.005.005.005.005.00
Výhody:
Vynikající med, rychlé dodání a perfektně zabaleno
Pečeť ověřeno zákazníky

Ivan L. 15.12.2023

5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlá dodávka Chutný med Skvěle zabaleno
Celkový názor:
Moc děkuji, doporučuji, přeji včelařům vše dobré.
Pečeť ověřeno zákazníky

Eva G. 01.12.2023

5.005.005.005.005.00
Výhody:
perfektne zabalene,med je výborný
Pečeť ověřeno zákazníky

Vladimír P. 24.11.2023

5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Zdravím. 100% spokojenost, cena slušná, kvalita vysoká, další nákup, v srpnu.
Pečeť ověřeno zákazníky

Karel G. 13.06.2023

5.005.005.005.005.00